Aiamaja vundamendi süvend ja kännud

Oli väga-väga palav ilm. Ja sääski, neid jagus. Sääsetõrjevahend, mis eelmisel suvel tõhusat kaitset pakkus, ei tundunud üldse toimivat, sest sääsepilv ei paistnud sellest hoolivat.

Kännud said välja. Suurema männi mõni juur oli murukamara all üle kolme meetri pikk. See känd andis alla alles pärast mõningast edasi-tagasi jonksutamist, teistele piisas ühest tõmbest.

Aiamaja aluspind pole päris tasane maa. Et ta tasaseks saada, tuleb veidi mullatööd teha ja kühvliga sisse võtta. Ideaalis võiks ju veidi rohkemgi mulda välja vedada, sest allpool, ca 50cm sügavusel, tuleb kruus vastu. See tähendaks päris palju mulla äravedu ja hiljem augu kruusaga täitmist. Lähen vist seda teed, et koorin murukamara ära ja silun tasaseks ning kuna maja saab toetuma Fibo plokkidele, siis kaevan iga ploki alt kruusakihini välja ja täidan kruusaga õige kõrguseni vastavalt vajadusele. Aga see selgub veel töö käigus. Esmalt üritan pinna enam-vähem loodi saada.

Maja tegelikult niipalju ettepoole ei ulatu, pikem esiosa on terrassile mõeldud.