Tiigiääre puhastusraie

Eelmisel sügisel, kui ekskavaator majakrundil pinnast tasandas, sai korra ka metsa sõidetud, et kinnikasvanud soopinnasesse väike veesilm tekitada ja veetaseme muutumist jälgida. See postitus on siin. Möödunud aasta näitas, et vesi oli aastaringi olemas ja kuivade ilmadega alanes umbes 20cm. Käisin suve jooksul seal kümneid kordi ujumas.

Nüüd on selge, et tiik sinna tuleb. Täna tegin kaldapealsel veidi puhastusraiet.

Aiamaja hoiuruumi põrand sai täna kolmanda lakikihi – see töö käis nobedasti.