Terrassi karkassi algus. Naabril karjamaal lambad

Täna sai geotekstiiliga kogu terrassialune pind kaetud ja “keskpõranda” prussid välja rihitud. Enne lõplikku paigaldust teen nad immutusvahendiga üle.